Ze wachten op hulp

14 april 2022

Sponsorloop His Kids Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland

Zijn Kinderen van de Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland hebben gerend voor de kinderen in Namibië met een ongelooflijk mooi resultaat. Hiermee kunnen deze kwetsbare kinderen gratis onderwijs en naschoolse opvang blijven ontvangen.
29 november 2021

Ellies leven veranderde door reis naar Namibië

Eva (het vrouwenblad van de Evangelische Omroep) bestaat 25 jaar! Met o.a. het delen van verhalen van vrouwen op wie Eva een bijzondere impact heeft gehad, wordt dit gevierd. Haar deelname aan Eva’s Goede doelenreis in 2017 was voor Ellie Norden levensveranderend. “Deze reis heeft een zaadje in me geplant waar ik nog elke dag mee bezig ben."
6 mei 2021

Hoe gaat het met Anastacia?

Wie kent Anastacia nog (links op de foto) van de beelden die gemaakt zijn i.o.v. het vrouwenblad Eva (Evangelische Omroep)? Anastacia is hierin te zien als 4 jarig meisje die voor het eerst bij Beautiful Kidz naar school gaat.
Wilde Ganzen

Jakobus 1:27
"Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood."

nalatenschap

Over onze stichting

Waarom we helpen


Het doel van de stichting in Nederland is het inzamelen van financiële middelen om te voorzien in de nood van kinderen in Namibië. De daadwerkelijke hulp ter plekke wordt verleend door onze partnerorganisatie die werkt vanuit dagverzorgingscentra in de achterstandswijk “Katutura” in Windhoek en in Ovitoto.

Onze geschiedenis

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. Vanuit Nederland wordt sinds 4 april 2008 hulp geboden d.m.v. het treffen van al de noodzakelijke voorzieningen voor behoeftige kinderen in Namibië en hun familieleden en het bijeenbrengen van de daartoe financiële middelen.

Praktische informatie

Bestuurssamenstelling

Bestuur Nederland Bestuur Namibië
Karin Couperus te Molkwerum, voorzitter Cindy Tordiffe, voorzitter
Neno van der Schaar te Franeker, vicevoorzitter Brian Kinghorn, vicevoorzitter & operationeel directeur
Allard de Hoop te Zuidlaren, penningmeester Carmen Foster, penningmeester & voorzitter subcommissie financiën
Tirza van Faassen te Leek, secretaris Malcolm Husselman, secretaris
Greet Veldsema-van der Meer te Assen, algemeen lid Pamela Kinghorn, vicepenningmeester
Remy Geerts te Rotterdam, algemeen lid Jennieke Kafuka-Bolier, vicesecretaris
Edelgard Wormsbaecher, algemeen lid
Fondswerving & communicatie Sarah Fortuin, algemeen lid
Jennieke Kafuka-Bolier, Namibië Monika Pendukeni, algemeen lid
Advies & ondersteuning m.b.t. fondswerving Fondswerving & communicatie
Renee de Boer, Nederland Seth & Juliana Husselman

Algemene voorwaarden

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Privacy Statement

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Select Language / Sprache »