Category Nieuwsbrief

Zomerflits 2020

Wij bedanken iedereen die bidt en financieel bijdraagt aan het werk van Beautiful Kidz. In onze zomerflits kunt u lezen wat er is gedaan voor de hongerigen, de zieken en de kinderen in deze gemeenschappen.

LEES MEER

Mei nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief leest u dat er een nieuwe dreiging is: Armoede! In de vorige nieuwbrief informeerden we u dat ook in Namibië Covid-19 is geconstateerd en dat de regering meteen een lockdown heeft afgekondigd. De angst voor een grote landelijke uitbraak is nog steeds groot omdat het kwetsbare gezondheidsstelsel in Namibië een uitbraak zeker niet het hoofd kan bieden. Wilt u deze

LEES MEER

Oktober nieuwsbrief

Het is indrukwekkend om in de nieuwsbrief te lezen dat zoveel ouders hun kinderen willen opgeven voor de kleuterschool, dat onze staf in Namibië heeft besloten een extra klas in

LEES MEER