Oktober nieuwsbrief

Het is indrukwekkend om in de nieuwsbrief te lezen dat zoveel ouders hun kinderen willen opgeven voor de kleuterschool, dat onze staf in Namibië heeft besloten een extra klas in te richten om toch maar zoveel mogelijk kinderen te helpen. Hartelijk dank voor uw bijdragen en gebeden van het afgelopen jaar die het mogelijk maken dat dit mooie werk in Namibië kan worden gedaan. Een groet namens het bestuur, Karin Couperus, voorzitter