Ze wachten op hulp

 

Jakobus 1:27
"Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood."

Over onze stichting

Waarom we helpen


Het doel van de stichting in Nederland is het inzamelen van financiële middelen om te voorzien in de nood van kinderen in Namibië. De daadwerkelijke hulp ter plekke wordt verleend door onze partnerorganisatie die werkt vanuit dagverzorgingscentra in de achterstandswijk “Katutura” in Windhoek en in Ovitoto.

Onze geschiedenis

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. Vanuit Nederland wordt sinds 4 april 2008 hulp geboden d.m.v. het treffen van al de noodzakelijke voorzieningen voor behoeftige kinderen in Namibië en hun familieleden en het bijeenbrengen van de daartoe financiële middelen.

Praktische informatie

Bestuurssamenstelling

Bestuur Nederland Bestuur Namibië
Karin Couperus te Molkwerum, voorzitter Ulfried Schwacke, voorzitter
Neno van der Schaar te Franeker, vice-voorzitter Monika Pendukeni, vice voorzitter
Tirza van Faassen te Leek, secretaris Cindy Tordiffe, secretaris
Allard de Hoop te Zuidlaren, penningmeester Edelgard Wormsbaecher, penningmeester
Brian Kinghorn, operationeel directeur
Fondswerving & communicatie Kobus Crous, algemeen lid
Jennieke Kafuka-Bolier te Namibië Sarah Fortuin, algemeen lid
Jennieke Kafuka-Bolier, algemeen lid
Advies & ondersteuning m.b.t. fondswerving Pam Kinghorn, algemeen lid
Renee de Boer te Franeker Marlene Steytler, algemeen lid

Privacy Statement

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Select Language / Sprache »