Winter nieuwsbrief

Het jaar is al weer vergevorderd en in de nieuwsbrief kunt u lezen wat er het afgelopen jaar in Namibië is gebeurd. Er is veel goeds gebeurd het afgelopen jaar en tegelijk schrijft Jennieke in de nieuwsbrief ook over zoveel nood onder kinderen. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om u alvast gezegende kerstdagen toe te wensen en alle goeds in het nieuwe jaar voor u en uw dierbaren. Namens het bestuur van Beautiful Kidz Namibia, Karin Couperus, voorzitter