We hopen dat u zich betrokken zult voelen bij de kinderen in nood in Namibië.


Historie


In de achterstandswijk Katutura en het dorp Ovitoto biedt onze organisatie hulp aan kinderen in nood, waarbij onderwijs centraal staat. De cijfers over de leefomstandigheden zijn ronduit schokkend. In drie van de vier gezinnen is er onvoldoende voedsel, waardoor juist de meest kwetsbare kinderen gemakkelijk slachtoffer worden van deze omstandigheden.

Centrum in Ovitoto

In het begin van 2014 is het dagverzorgingscentrum van het Otjiruze Children Fund in Ovitoto overgenomen. Dit centrum is opgericht in 2007 door Sanne-Minke Tijtsma uit Workum. Sarah Fortuin heeft de dagelijkse leiding over het centrum. Het dagopvangcentrum biedt dagelijks onderdak aan meer dan 70 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, die in Ovitoto wonen. Deze kinderen ontvangen op het centrum, gerund door een topteam van Namibische vrouwen, de nodige liefde, aandacht en structuur in hun dagelijks leven. Ze krijgen onder andere (Engelse) les, huiswerkbegeleiding en leesvaardigheid. Daarnaast krijgen ze een maaltijd aangeboden en wordt er speciale aandacht besteed aan hygiëne, zoals handen wassen voor de maaltijd en dagelijkse tandenpoetsbeurten. Uiteraard is er ook tijd om samen te spelen!