We hopen dat u zich betrokken zult voelen bij de kinderen in nood in Namibië.


Historie


In de achterstandswijk Katutura en het dorp Ovitoto wordt door onze organisatie hulp geboden aan kinderen in nood. Onderwijs staat centraal! De cijfers over de leefomstandigheden zijn ronduit schokkend. In drie van de vier gezinnen is er onvoldoende voedsel. Juist kinderen, die het meest kwetsbaar zijn, worden van deze omstandigheden gemakkelijk slachtoffers.

Centrum in Ovitoto

Begin 2014 is het dagverzorgingscentrum van het Otjiruze Children Fund in Ovitoto overgenomen. Dit centrum is in 2007 opgericht door Sanne-Minke Tijtsma uit Workum. De dagelijkse leiding van het centrum is in handen van Sarah Fortuin. Het dagopvangcentrum geeft dagelijks onderdak aan meer dan 70 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar. Deze kinderen wonen in Ovitoto en krijgen op het centrum, wat gerund wordt door een topteam van Namibische vrouwen, de nodige liefde, aandacht en structuur in het dagelijks leven. Zo krijgen de kinderen onder andere (Engelse) les, huiswerkbegeleiding en leren ze lezen. Daarnaast krijgen de kinderen een maaltijd aangeboden en is er speciale aandacht voor hygiëne. Denk daarbij aan handenwassen voor de maaltijd en een dagelijkse tandenpoetsbeurt. Natuurlijk is er ook de tijd om samen te spelen!