Ze wachten op hulp

6 mei 2021

Hoe gaat het met Anastacia?

Wie kent Anastacia nog (links op de foto) van de beelden die gemaakt zijn i.o.v. het vrouwenblad Eva (Evangelische Omroep)? Anastacia is hierin te zien als 4 jarig meisje die voor het eerst bij Beautiful Kidz naar school gaat.
26 november 2020

Als vrijwilliger naar Namibië

Met zijn drieën naar Namibië afreizen en aan de slag gaan als vrijwilligers bij Beautiful Kidz. In oktober 2019 vertrokken Jordi, Lisanne Voort en hun dochter Elin voor een onbekende periode naar Windhoek. Na een kort verblijf in Nederland zijn ze onlangs weer vertrokken met een visum voor twee jaar.
1 september 2020

Update Covid-19 in Namibië

Er is van alles gebeurd in de afgelopen 2 maanden, na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief. De scholen gingen in juli weer open maar zijn in dezelfde maand ook weer dicht gegaan vanwege het grote aantal Covid-19 gevallen. Iedere dag komen er meer bij. "Beslissing van de regering is herzien. Scholen blijven gesloten."
Wilde Ganzen

Jakobus 1:27
"Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood."

nalatenschap

Over onze stichting

Waarom we helpen


Het doel van de stichting in Nederland is het inzamelen van financiële middelen om te voorzien in de nood van kinderen in Namibië. De daadwerkelijke hulp ter plekke wordt verleend door onze partnerorganisatie die werkt vanuit dagverzorgingscentra in de achterstandswijk “Katutura” in Windhoek en in Ovitoto.

Onze geschiedenis

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. Vanuit Nederland wordt sinds 4 april 2008 hulp geboden d.m.v. het treffen van al de noodzakelijke voorzieningen voor behoeftige kinderen in Namibië en hun familieleden en het bijeenbrengen van de daartoe financiële middelen.

Praktische informatie

Bestuurssamenstelling

Bestuur Nederland Bestuur Namibië
Karin Couperus te Molkwerum, voorzitter Edelgard Wormsbaecher, voorzitter
Neno van der Schaar te Franeker, vice-voorzitter Monika Pendukeni, vice voorzitter
Tirza van Faassen te Leek, secretaris Cindy Tordiffe, secretaris
Allard de Hoop te Zuidlaren, penningmeester Carmen Foster, penningmeester
Brian Kinghorn, operationeel directeur
Fondswerving & communicatie Malcolm Husselman, algemeen lid
Jennieke Kafuka-Bolier, Namibië Sarah Fortuin, algemeen lid
Jennieke Kafuka-Bolier, algemeen lid
Advies & ondersteuning m.b.t. fondswerving Pam Kinghorn, algemeen lid
Renee de Boer, Nederland

Algemene voorwaarden

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Privacy Statement

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Select Language / Sprache »