Ze wachten op hulp

1 september 2020

Update Covid-19 in Namibië

Er is van alles gebeurd in de afgelopen 2 maanden, na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief. De scholen gingen in juli weer open maar zijn in dezelfde maand ook weer dicht gegaan vanwege het grote aantal Covid-19 gevallen. Iedere dag komen er meer bij. "Beslissing van de regering is herzien. Scholen blijven gesloten."
30 juni 2020

De winter staat in Namibië voor de deur

Zonder jullie gebeden en steun zouden we niet de hongerigen kunnen voeden, de zieken kunnen helpen en de kinderen in deze gemeenschappen kunnen onderwijzen.
6 mei 2014

Wonderen zijn de wereld niet uit

Veel kinderen zijn nog ondervoed maar met de extra hulp en voedingssupplementen die ze krijgen gaat het steeds een beetje beter met ze.
 

Jakobus 1:27
"Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood."

Wilde Ganzen

Over onze stichting

Waarom we helpen


Het doel van de stichting in Nederland is het inzamelen van financiële middelen om te voorzien in de nood van kinderen in Namibië. De daadwerkelijke hulp ter plekke wordt verleend door onze partnerorganisatie die werkt vanuit dagverzorgingscentra in de achterstandswijk “Katutura” in Windhoek en in Ovitoto.

Onze geschiedenis

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. Vanuit Nederland wordt sinds 4 april 2008 hulp geboden d.m.v. het treffen van al de noodzakelijke voorzieningen voor behoeftige kinderen in Namibië en hun familieleden en het bijeenbrengen van de daartoe financiële middelen.

Praktische informatie

Bestuurssamenstelling

Bestuur Nederland Bestuur Namibië
Karin Couperus te Molkwerum, voorzitter Edelgard Wormsbaecher, voorzitter (tijdelijk)
Neno van der Schaar te Franeker, vice-voorzitter Monika Pendukeni, vice voorzitter
Tirza van Faassen te Leek, secretaris Cindy Tordiffe, secretaris
Allard de Hoop te Zuidlaren, penningmeester Edelgard Wormsbaecher, penningmeester
Brian Kinghorn, operationeel directeur
Fondswerving & communicatie vacant, algemeen lid
Jennieke Kafuka-Bolier te Namibië Sarah Fortuin, algemeen lid
Jennieke Kafuka-Bolier, algemeen lid
Advies & ondersteuning m.b.t. fondswerving Pam Kinghorn, algemeen lid
Renee de Boer te Franeker vacant, algemeen lid

Privacy Statement

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Select Language / Sprache »