Ze wachten op hulp

25 april 2023

Kennismaken met Karin Wormsbaecher

Maak kennis met Karin Wormsbaecher. Karin heeft een groot deel van de taken m.b.t. de fondswerving & communicatie van Jennieke overgenomen, nadat zij in 2022 afscheid heeft genomen van Beautiful Kidz.
27 oktober 2022

Diaconale Project Den Ham

Twee groepen jongeren zijn naar Namibië gereisd om daar een prachtige ervaring op te doen. Met creativiteit en handwerk is getoond hoe je je hart kunt laten spreken. Julian Petter vertelt over hun belevenissen aldaar.
26 augustus 2022

5 Brandende vragen aan

De organisatie "Ouders van de Wereld" interviewen elke week een avontuurlijk gezin, of dat nou een reizend gezin is of een die geëmigreerd is. Deze week: Lisanne van VoortinAfrika. Eind september nemen ze afscheid van de mensen en het (vrijwilligers)werk in Namibië.

Jakobus 1:27
"Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood."

Over onze stichting

Waarom we helpen


Het doel van de stichting in Nederland is het inzamelen van financiële middelen om te voorzien in de nood van kinderen in Namibië. De daadwerkelijke hulp ter plekke wordt verleend door onze partnerorganisatie die werkt vanuit dagverzorgingscentra in de achterstandswijk “Katutura” in Windhoek en in Ovitoto.

Onze geschiedenis

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. Vanuit Nederland wordt sinds 4 april 2008 hulp geboden d.m.v. het treffen van al de noodzakelijke voorzieningen voor behoeftige kinderen in Namibië en hun familieleden en het bijeenbrengen van de daartoe financiële middelen.

Praktische informatie

Bestuurssamenstelling

Bestuur Nederland Bestuur Namibië
Karin Couperus te Molkwerum, voorzitter Cindy Tordiffe, voorzitter
Neno van der Schaar te Franeker, vicevoorzitter Brian Kinghorn, vicevoorzitter & operationeel directeur
Allard de Hoop te Zuidlaren, penningmeester Carmen Foster, penningmeester & voorzitter subcommissie financiën
Tirza van Faassen te Leek, secretaris Malcolm Husselman, secretaris
Greet Veldsema-van der Meer te Assen, algemeen lid Pamela Kinghorn, vicepenningmeester
Remy Geerts te Rotterdam, algemeen lid
Edelgard Wormsbaecher, algemeen lid
Fondswerving & communicatie Sarah Fortuin, algemeen lid
Karin Wormsbaecher, Namibië Monika Pendukeni, algemeen lid
Advies & ondersteuning m.b.t. fondswerving Fondswerving & communicatie
Renee de Boer, Nederland Karin Wormsbaecher

Algemene voorwaarden

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Privacy Statement

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.