Projecten

In de achterstandswijk Katutura en het dorp Ovitoto wordt door onze organisatie hulp geboden aan kinderen in nood. Onderwijs staat centraal! De cijfers over de leefomstandigheden zijn Brian & Pam ronduit schokkend. In drie van de vier gezinnen is er onvoldoende voedsel. Juist kinderen, die het meest kwetsbaar zijn, worden van deze omstandigheden gemakkelijk slachtoffers.

In 2003 zijn Brian en Pam Kinghorn de dagopvang in Katutura gestart. In het begin werden de allerarmsten geholpen met voedselpakketten. Dit hield hen echter gevangen in een afhankelijke positie en bood geen structurele oplossing. Daarom staat in dit centrum de zorg voor deze kinderen en gezinnen centraal. Om de kinderen effectief te helpen zien we het ook als onze verantwoording te proberen de thuissituatie te verbeteren.

Centrum in Ovitoto

Begin 2014 is het dagverzorgingscentrum van het Otjiruze Children Fund in Ovitoto overgenomen. Dit centrum is in 2007 opgericht door Sanne-Minke Tijtsma uit Workum. Sarah Fortuin De dagelijkse leiding van het centrum is in handen van Sarah Fortuin.

Het dagopvangcentrum geeft dagelijks onderdak aan meer dan 70 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar. Deze kinderen wonen in Ovitoto en krijgen op het centrum, wat gerund wordt door een topteam van Namibische vrouwen, de nodige liefde, aandacht en structuur in het dagelijks leven. Zo krijgen de kinderen onder andere (Engelse) les, huiswerkbegeleiding en leren ze lezen.

Daarnaast krijgen de kinderen een maaltijd aangeboden en is er speciale aandacht voor hygiëne. Denk daarbij aan handenwassen voor de maaltijd en een dagelijkse tandenpoetsbeurt. Natuurlijk is er ook de tijd om samen te spelen!

Naaldwerkproject Anusa (mooi en waardig)

In 2009 is het idee ontstaan om een handwerkproject op te starten. De start was bescheiden; twee elektrische naaimachines. Het assortiment bestond voornamelijk uit keukenschorten, ovenwanten en placemats. Het borduurwerk werd thuis gedaan. Voor deze vrouwen betekende dit het verwerven van een eigen inkomen. De vrouwen kregen meer zelfvertrouwen en begonnen zich waardiger te voelen doordat ze niet meer afhankelijk waren en doordat ze hun mogelijkheden konden gebruiken voor dit werk. Ook op hun eigen leefomgeving had het project een positieve uitstraling.

Het project breidde zich uit, echter bleek het op langere termijn geen eenvoudige zaak om voldoende afzet te realiseren. 

Na marktonderzoek is besloten naar de productie van schooluniformen over te gaan. 
Er is een grote vraag naar dit product.

Ongeveer 10 vrouwen uit de wijk Katutura hebben in deze productie een volledige baan, daarnaast zijn er 15 vrouwen op afroep inzetbaar. Inmiddels is het project self supporting: de opbrengsten zijn voldoende om de productie in stand te houden. Er is geen afhankelijkheid van afzet in of bijdrages uit het buitenland.

Op onze fotopagina kunt u foto’s bekijken van de diverse projecten en activiteiten.