Voor kinderen in nood

Op dit moment ontvangen 280 wezen en kwetsbare kinderen gratis onderwijs en naschoolse opvang.

Kleuterschool en dagopvang

De kleuterschool vormt de basis van al onze programma's. Kinderen hebben fundamenteel kleuteronderwijs nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Helaas zijn er niet genoeg kleuterscholen om alle kinderen in de townships te kunnen opvangen. Bovendien kunnen veel overheidsscholen geen goed en kwalitatief onderwijs bieden.

Bijlessen en huiswerkbegeleiding

Gemotiveerde leerlingen van de lagere school helpen met vakken waar ze moeite mee hebben en bieden een veilige plek waar kinderen hun huiswerk kunnen maken.

Vakantieschool

Schoolprogramma voor leerlingen die in hun laatste jaar van het voortgezet onderwijs zitten. De meeste studenten slagen niet voor hun examens van graad 12, waardoor ze niet kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs.


Praktische richtlijnen

Kwaliteitsonderwijs staat centraal in al ons werk, waarbij het opbouwen van karakter en het leren maken van de juiste keuzes net zo belangrijk zijn.

Jeugdwerk

Elke donderdag- en vrijdagmiddag komen meer dan 250 kinderen samen voor een leuke tijd waarin ze spelletjes spelen, aanbidden en levenslessen leren op basis van Bijbelse principes.

Vakantieprogramma's

Drie keer per jaar organiseren we vakantiekampen voor de jongeren waarmee we werken, om hen een pauze te geven van hun moeilijke thuissituaties. Deze kampen bieden een tijd van plezier, herstel, genezing en aanmoediging. Tijdens elke schoolvakantie nemen ongeveer 180 jongeren deel aan deze kampen.


Sport, dans en koor

Beautiful Kidz heeft een koor, een voetbalteam en een dansgroep. Binnen al deze programma's leggen we de nadruk op karaktervorming en het maken van de juiste keuzes.


Gemeenschapstraining

Onderwijs en karaktervorming zijn twee van de belangrijkste instrumenten om de cyclus van armoede te doorbreken.

Wijkwerk

Meerdere keren per week gaat ons wijkteam de buurt in om de huizen van de kinderen die we ondersteunen te bezoeken. Het team biedt praktische en mentale ondersteuning waar en wanneer dat nodig is. In ons centrum in Ovitoto is deze hulp van groot belang vanwege de ernstige armoede. We hebben kunnen helpen bij het redden van levens van baby's en kleine kinderen die anders zouden zijn gestorven aan honger en ziekte.

Young and Pregnant

Lessen worden gegeven aan jonge, zwangere meisjes waarin zij leren over zwangerschap, hoe ze voor hun baby's kunnen zorgen en de waarde van hun eigen leven en dat van hun baby's.

Vroeg schoolse educatie

Een trainingsprogramma van drie maanden waarin we jongeren praktische training bieden gericht op Early Childhood Education. Onze studenten leren over kinderontwikkeling, financiën, kunst, counseling en vele andere onderwerpen.


Anusa Naaldwerkatelier

Op dit moment werken dertien dames en één man fulltime bij Anusa en vervaardigen zij prachtige schooluniformen die aan de gemeenschap worden verkocht. Deze volwassenen, die voorheen werkloos waren, hebben nu een bron van inkomsten waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, in plaats van afhankelijk te zijn van anderen.

Training kleuterleiding

Deze training biedt geweldige ondersteuning aan degenen die geen kans hebben gehad om werk te vinden of hun opleiding voort te zetten. Het is een zegen om te zien hoe jonge mensen weer hoop en toekomst vinden, simpelweg door hen een kans te geven en een brug naar de werkplek te bieden.