Voor kinderen in nood

Momenteel krijgen 280 wezen en kwetsbare kinderen gratis onderwijs en naschoolse opvang.

Kleuterschool en dagopvang

De kleuterschool is de basis van alle programma's die we aanbieden. Kinderen hebben fundamenteel kleuteronderwijs nodig om het hoofd te kunnen bieden op de basisschool. Helaas zijn er niet genoeg kleuterscholen om alle kinderen in de townships te huisvesten. Ook kunnen veel overheidsscholen geen goed en kwalitatief onderwijs aanbieden.

Bijlessen en huiswerkbegeleiding

Gemotiveerde leerlingen van de lagere school helpen met de vakken waarmee ze problemen hebben en een veilige plek geven waar kinderen hun huiswerk kunnen maken.

Vakantieschool

Schoolprogramma voor de leerlingen die in hun laatste jaar secundair onderwijs zitten. De meeste studenten slagen niet voor hun examens van graad 12, wat betekent dat ze niet kunnen doorgaan naar het hoger onderwijs.


Praktische richtlijnen

Kwaliteitsonderwijs staat centraal in al het werk dat we doen, daarnaast is het opbouwen van karakter en het leren maken van de juiste keuzes zijn net zo belangrijk.

Jeugdwerk

Elke donderdag- en vrijdagmiddag komen meer dan 250 kinderen samen voor een leuke tijd om spelletjes te spelen, te aanbidden en levenslessen te leren op basis van Bijbelse principes.

Vakantieprogramma's

Drie keer per jaar zijn er vakantiekampen, voor de jongeren waarmee we werken, om onze jeugd een tijd vrij te geven van hun moeilijke omstandigheden thuis. Het is een tijd om plezier te hebben, en ook een tijd voor herstel, genezing en aanmoediging. Iedere schoolvakantie nemen ongeveer 180 jongeren deel aan deze kampen.


Sport, dans en koor

Beautiful Kidz heeft een koor, een voetbalteam en een dansgroep. Binnen al deze programma's richten we ons op karaktervorming en het maken van juiste keuzes.


Gemeenschapstraining

Onderwijs en karaktervorming zijn twee van de belangrijkste instrumenten om de armoedecyclus te doorbreken.

Wijkwerk

Meerdere keren per week gaat ons wijkteam de buurt in om de huizen te bezoeken van de kinderen waar we al voor zorgen. Het team biedt praktische en mentale ondersteuning waar en wanneer ze kunnen. In ons centrum in Ovitoto is deze hulp vooral nodig omdat de armoede groter is. We hebben kunnen helpen bij het redden van levens van baby's en kleine kinderen, die anders zouden zijn gestorven aan honger en ziekte.

Young and Pregnant

Lessen aan jonge, zwangere meisjes. Ze leren over zwangerschap, hoe ze voor hun baby's kunnen zorgen en de waarde van hun leven en dat van hun baby's.

Vroeg schoolse educatie

Een trainingsprogramma van drie maanden waarin we jongeren een praktische training geven gericht op Early Childhood Education. Onze studenten leren over kinderontwikkeling, financiën, kunst, counseling en nog veel meer onderwerpen.


Anusa Naaldwerkatelier

Momenteel werken dertien dames en één man fulltime bij Anusa en maken ze mooie schooluniformen die aan de gemeenschap worden verkocht. Deze voorheen werkloze volwassenen hebben nu een bron van inkomsten, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien in plaats van afhankelijk te zijn van anderen.

Training kleuterleiding

Deze training is een geweldige ondersteuning voor degenen die geen kans hebben gehad om een ​​baan te vinden of hun opleiding te vervolgen. Het was een zegen om jonge mensen weer hoop en toekomst te zien vinden, gewoon door ze een kans te geven en een brug naar de werkplek te bieden