Over Beautiful Kidz Namibia

We hopen dat u zich betrokken zult voelen bij de kinderen in nood in Namibië.

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk “Katutura” van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto.

Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief.Brian

Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

De hulp die Beautiful Kidz biedt, betreft onder meer:
– Kleuterschool
– Opleiding voor kleuterschoolleiding
– Bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd
– Jeugdclubs
– Avontuurkampen
– Wijkwerk
– Projecten voor volwassenen

De Nederlandse stichting stelt zich onder meer tot doel het bijeenbrengen van de nodige financiële middelen voor dit prachtige werk.