Ze wachten op hulp

Jakobus 1:27
"Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood."

Over onze stichting

Waarom we helpen


Het doel van de stichting in Nederland is het inzamelen van financiële middelen om te voorzien in de nood van kinderen in Namibië. De daadwerkelijke hulp ter plekke wordt verleend door onze partnerorganisatie, die actief is vanuit dagverzorgingscentra in de achterstandswijk “Katutura” in Windhoek en in Ovitoto.

Onze geschiedenis

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. Sinds 4 april 2008 wordt vanuit Nederland hulp geboden door het treffen van alle noodzakelijke voorzieningen voor behoeftige kinderen in Namibië en hun familieleden, en door het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen.

Praktische informatie

Bestuurssamenstelling

Bestuur Nederland Bestuur Namibië
Karin Couperus, voorzitter Cindy Tordiffe, voorzitter
Vacant, vicevoorzitter Brian Kinghorn, vicevoorzitter & operationeel directeur
Allard de Hoop, penningmeester Joyce Potgieter, penningmeester
Vacant, secretaris Andrew Nicholson, secretaris
Greet Veldsema-van der Meer, algemeen lid Pamela Kinghorn, algemeen lid
Remy Geerts, algemeen lid Edelgard Wormsbaecher, algemeen lid
Monika Pendukeni, algemeen lid
Fondswerving & communicatie Sarah Fortuin, algemeen lid & Ovitoto Centre Manager
Karin Wormsbaecher, Namibië
Advies & ondersteuning m.b.t. fondswerving Fondswerving & communicatie
Renee de Boer, Nederland Karin Wormsbaecher

Algemene voorwaarden

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Privacy Statement

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.