Door mensen onvoorwaardelijk lief te hebben heb je impact op Gods Koninkrijk

Sponsorloop His Kids Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland
14 april 2022
Trap-In Uden
10 juni 2022

Jennieke Kafuka – Bolier (37 jaar) woont sinds 2007 in Namibië, een land gelegen in het zuiden van Afrika. Samen met haar man Patrick geeft ze ontwikkelingshulp, met de Bijbel in de hand. “Mijn doel is om iedereen die ik tegenkom Gods liefde te laten zien. Ze mogen ontdekken dat ze waardevol zijn, dat er hoop is in hun situatie en dat God een doel en een mooi plan voor hun leven heeft.” (Bron https://www.revive.nl/)


Jennieke vertelt wat haar doel en drijfveer zijn in het werk: “Ik mag God prijzen door Zijn liefde en Zijn woord uit te dragen. Op veel plekken zijn mensen aan het werk om anderen te bereiken met het evangelie, of om ontwikkelingshulp te bieden, dat is zo bemoedigend. Want, wat je ook doet en waar je ook bezig bent; samen hebben we impact op Gods Koninkrijk. Je bereikt en beïnvloed mensen, je hebt ze lief. En dat geeft hun hoop en perspectief, juist wanneer mensen dachten dat ze het verknald hebben.”

“Als we hun een vis geven hebben ze eten voor een dag. Maar als we hen leren vissen, zijn ze heel hun leven voorzien van voedsel.”

Leer ze vissen!

In Namibië is er veel sprake van hopeloosheid en armoede; zo’n 70% van de bevolking in de regio waar Patrick en Jennieke werken is werkloos. De armoede zorgt ervoor dat mensen geen keuzes leren maken, waardoor jongeren weinig perspectief hebben. “Dromen heeft geen zin, want de realiteit is dat de dromen toch nooit werkelijkheid zullen worden.” Bijna iedereen leeft er bij de dag, gefocust op het bij elkaar sprokkelen van de dagelijkse maaltijden. 

Select Language / Sprache »