Interview met “onze” Jennieke

Trap-In Uden
10 juni 2022

Een christelijke organisatie.

Voor mij is het ook heel belangrijk dat Beautiful Kidz een christelijke organisatie is waar we vrij kunnen spreken over de liefde van God voor mensen. Dat iedereen mag weten dat ze gewild en geliefd zijn, zelfs al denkt de samenleving daar anders over.


Hoe groot is je rol binnen Beautiful Kidz in Namibië en wat is daardoor belangrijk voor het contact met de stichting in Nederland?

Op dit moment leid ik, met hulp van ons leiderschapsteam, onze Windhoeklocatie en ben ik mede verantwoordelijk dat de programma’s goed worden uitgevoerd en de kinderen goed onderwijs krijgen. De programma’s worden elk jaar geëvalueerd en opnieuw gepland. Ik vind het ook heel belangrijk dat ons personeel goed in hun vel zit zodat ze het beste kunnen geven aan de kinderen en hun families.

“Ook ben ik het aanspreekpunt voor de organisatie en ben ik verantwoordelijk voor contacten met stakeholders, het maken en checken van budgetten vs uitgaven en voor de fondsenwerving.”


Wie gaat/gaan jouw werkzaamheden overnemen?

In de nieuwsbrief (Zomerflits 2022) stellen Seth en Juliana Husselmann zich voor. Een echtpaar dat al jaren in organisaties als de onze hebben gewerkt. We zijn heel dankbaar dat zij een gedeelte van mijn werk gaan overnemen. Zij zullen ook de contactpersonen zijn voor onze achterban.

Select Language / Sprache »